News

Selamat Atas Prestasi Juara 1 Karawitan TK Propinsi Jawa Tengah

Selamat Atas Prestasi Juara 1 Karawitan TK Propinsi Jawa Tengah

Alhamdulillah, SMKn 2  Kendal menyabet juara 1 lomba nyanyi TK Propinsi Jawa Tengah, di bawah bimbingan Ibu Dwi Rahmawati dan Waka Kesiswaan Bapak Rasid Hidayat.