Pengumuman

Tata Cara Daftar Ulang PPDB

Tata Cara Daftar Ulang PPDB

Kepada Yth.

Orang Tua/Wali Murid

Calon Siswa Baru SMKN 2 Kendal

 

Dengan Hormat

Berdasarkan hasil verikasi dan tes minat bakat yang telah dilaksanakan secara online PPDB Jateng tahun 2017/2018 melalui SMKN 2 Kendal sesuai Pergub Jateng No 9 tahun 2017 Tentang PPDB SMA dan SMK se Jawa tengah Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah        No. 421/05238 tentang Juknis Penyelenggaraan PPDB, maka putra Bpk/Ibu dinyatakan DITERIMA.

Selanjutnya kami mengharap kehadiran  Bpk/Ibu orang tua/wali murid pada :

 

            Hari, tanggal          : Selasa, 20 Juni 2017

            Jam                          : 09.00 wib

            Tempat                   : Aula SMKN 2 Kendal

         Keperluan               : Penjelasan Tata Cara Daftar Ulang PPDB SMKN 2 Kendal Tahun Ajaran 2017/2018

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Mengetahui                                                                                                                Ketua PPDB

Kepala Sekolah

 

 

Drs. Maryono, M.Pd                                                                                                 Wajiyo, S.Pd.

 NIP. 19640304 198903 1 028                                                                                  NIP. 19720513 200604 1 017